Lt En

Šilalės rajono vietos plėtros 2014–2020 m.  strategijos įgyvendinimą ir administravimą reglamentuoja šie teisės aktai:

      · Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikos

 

Šilalės rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimą ir administravimą reglamentuoja šie teisės aktai:


1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-10-28 įsakymas Nr. 3D-578 Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties LEADER metodo įgyvendinimas priemonę Vietos plėtros strategijų įgyveninimas, administravimo taisyklių patvirtinimo (aktuali redakcija 2015 01 09);

 

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-153 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo (aktuali redakcija 2014 06 19);


3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-01-06 įsakymas Nr. 3D-6 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas ir plėtra įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklių patvirtinimo (aktuali redakcija 2013 07 12);

 

4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011-04-27 įsakymas Nr. 3D-369 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos  supaprastintųjų įgyvendinimo 2011 metais taisyklių  (aktuali redakcija 2013 01 20);

 

5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymas Nr. 3D-144 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės Parama verslo kūrimui ir plėtrai įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo (aktuali redakcija  2013-01-20);

 

6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011-09-26 įsakymas Nr. 3D-698 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės Parama verslo kūrimui ir plėtrai" įgyvendinimo 2011 metais taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) patvirtinimo (aktuali redakcija 2014 09 04);

 

7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011-09-16 įsakymas Nr. 3D-690 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės Parama verslo kūrimui ir plėtrai" supaprastintųjų įgyvendinimo 2011 metais taisyklių (kaimo gyventojo individualiojo verslo kūrimas ir (arba) plėtra) patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2014 08 05);

 

8.Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011-04-28 įsakymas Nr. 3D-376 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės Kaimo turizmo veiklos skatinimas" įgyvendinimo 2011 metais  supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo (aktuali redakcija 2013 02 08);


9. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-12-12 įsakymas Nr. 3D-549 Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos plėtros 2007-2013 metų programos krypties "LEADER metodo įgyvendinimas" priemonę Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas atrankos taisyklių patvirtinimo(aktuali redakcija 2013 01 25);

10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-26 įsakymas Nr. 3D-191 Dėl informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2011 07 10);

11. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-07-15 įsakymas Nr. 3D-386 Dėl ataskaitų formų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones patvirtinimo (aktuali redakcija 2012 03 23);

12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-07-11 įsakymas 3D-330 „Dėl Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones, didžiausių įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija  nuo  2012- 02-12);

13. Lietuvos Respublikos statybų įstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 (aktuali redakcija  2013 07 16);

 

14. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas 2002 m. kovo 5 d. Nr. IX-751 (aktuali redakcija 2013 09 26);

 

15. Civilinis kodeksas

 

16. Asociacijų įstatymas

 

17. Viešųjų pirkimų įstatymas

 

18. Buhalterinės apskaitos įsakymas

 

19. Darbo kodeksas