Lt En
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ (toliau - VPS).

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5

1. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo nauja redakcija (2019 04 01 Protokolo Nr. P-4)

2. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo nauja redakcija (2019 04 01 Protokolo Nr. P-4)

3. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo nauja redakcija (2019 04 01 Protokolo Nr. P-4)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo nauja redakcija (2019 05 17 Protokolo Nr. P-6)

4. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ NE MAŽIAU KAIP 60 BALŲ SĄRAŠAS 

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

VPS VYKDYTOJOS PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIO NUTARIAMOJI DALIS

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ TINKAMUMO VERTINIMO REZULTATUS

INFORMACIJA APIE SKIRTĄ PARAMĄ VIETOS PROJEKTAMS

INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMUS IR ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS