Lt En
Kvietimas teikti vietos projektus Nr.2

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“. 

 

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2

 

1. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal veiklos sritį Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas Nr. LEADER-19.2-6.2)

2.  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal veiklos sritį Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas Nr. LEADER-19.2-6.4)

 

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS PIRMINES VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE PIRMINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATUS

INFORMACIJA APIE GALUTINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

INFORMACIJA APIE GALUTINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO REZULTATUS

VPS VYKDYTOJOS PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIO NUTARIAMOJI DALIS

INFORMACIJA APIE SKIRTĄ PARAMĄ VIETOS PROJEKTAMS

INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMUS IR ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS